Perrašomi formatai:


CompactCassette

Compact Cassete\MC  (Standartinė garsajuostė) CompactCassette

€5/val.


reel to reel, juostinio magnetofono juostosReel to reel

€5/350m. Maždaug 30 min 19 greičiu; 1 val 9 greičiu; 2 val 4 greičiu

Kaina tokia pati stereo arba dvigubam mono garso takeliui.

Dažniausiai šios juostos įrašytos į abi puses, perrašant kiekviena pusė skaičiuojama atskirai.Garso juostos perrašomos tik pilnomis pusėmis. T.y. minimalus ilgis - viena pusė nuo pradžios iki pabaigos.